ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563 (อ่าน 95) 11 ส.ค. 63
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 127) 27 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์รับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 239) 23 มิ.ย. 63
ประกาศมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 278) 22 มิ.ย. 63
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 156) 23 พ.ค. 63
การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 188) 19 พ.ค. 63
การดำเนินการออกเยี่ยมบ้านและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง การศึกษาทางไกล DLTV (อ่าน 193) 17 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 242) 09 พ.ค. 63
คณะครูร่วมประชุมรับฟังการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 217) 07 พ.ค. 63
ร่วมประชุม VDO Conferrence การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 194) 01 พ.ค. 63
เชิญชวน ครู และผู้ปกครอง ร่วมประชุมทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (อ่าน 209) 30 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านส้อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากเชื้อไวรัส COVID - 19 (อ่าน 216) 19 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 203) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านส้อง เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 229) 03 มี.ค. 63
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 (อ่าน 214) 16 ม.ค. 63
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 302) 09 ม.ค. 63
นักเรียนแกนนำทอกเพลงบอกร่วมจัดรายการวิทยุ สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75Mhz (อ่าน 230) 22 ธ.ค. 62
โรงเรียนบ้านส้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (อ่าน 220) 18 ธ.ค. 62
ร่วมโหวต เสียงตามสายประจำวัน เริ่ม 2 ธันวาคม 2562 (อ่าน 332) 01 ธ.ค. 62
ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ได้รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" (อ่าน 328) 04 ต.ค. 62
มอบทุนการศึกษา วิภาวดีรีรังสิตพร้อมเกียรติบัตรทุนการศีกษามอบทุนการศึกษา วิภาวดีรีรังสิตพร้อมเกียรติบ (อ่าน 320) 04 ต.ค. 62
มอบขลุ่ยเพียงออ จำนวน ๕๐ เลา ให้แก่โรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 254) 04 ต.ค. 62
รับโล่รางวัล โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อ่าน 268) 04 ต.ค. 62
ขอขอบคุณ คุณดนัย คุณสมทรง ลับเหลี่ยม ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน (อ่าน 294) 21 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ (อ่าน 283) 18 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น (อ่าน 319) 20 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 301) 17 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้องได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 303) 17 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 310) 17 พ.ค. 62
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 472) 21 ก.พ. 62
๔๒ ปี วิภาวดีรำลึก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านส้องได้ (อ่าน 430) 16 ก.พ. 62
กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนโรงเรียนบ้านส้อง ณ เทศบาลเวียงสระ (อ่าน 476) 14 ม.ค. 62
งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 440) 11 ม.ค. 62
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวนักเรียน (อ่าน 396) 05 ธ.ค. 61
คณะกรรมตรวจนับนักเรียน โรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 452) 05 ธ.ค. 61
ปฏิญญาเกาะนกเภา (อ่าน 409) 04 ธ.ค. 61