ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563

 

         ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้อง
พร้อมรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน) โดยนักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนบ้านส้อง
 
 อนึ่งในการมอบตัวนักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังนี้
 - ค่าชุดพละ              360  บาท
 - ค่ากระเป๋านักเรียน    300  บาท
 - ค่าประกันนักเรียน    170  บาท
พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้น ม.1
 - คนละ 450 บาท
(ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จมาด้วย)
 
ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน
ให้นักเรียนและผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องการการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,19:27   อ่าน 278 ครั้ง