ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
 
           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านส้องเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64  ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100%

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
    - นายพณัฎฐ์ สกุลณา

รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและเยาวชน ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทองค์กร
    - นางสาวรุ่งระวี เมฆไลย

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
     - นายพัทยา บุญมาก
     - นางสาวทิพยา ไกรแก้ว
     - นางสาวเบญญาภา คงประสม
     - นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์
     - นายธีรชัย เพ็ชรชำนาญ
     - นางอาทิตยา ทองขาวบัว
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2563,22:41   อ่าน 59 ครั้ง