ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้อง

                  
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้อง
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด ทั้ง ๒ ประเภท

๑. โรงเรียนบ้านส้องได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด ประเภทองค์กร   ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
๒.นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ได้รับการคัดเลือกเป็นผ็มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด
ประเภทบุคคลประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 238 ครั้ง