ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนโรงเรียนบ้านส้อง ณ เทศบาลเวียงสระ (อ่าน 14) 14 ม.ค. 62
งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 11 ม.ค. 62
คณะกรรมตรวจนับนักเรียน โรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 26) 05 ธ.ค. 61
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวนักเรียน (อ่าน 24) 05 ธ.ค. 61
ปฏิญญาเกาะนกเภา (อ่าน 28) 04 ธ.ค. 61