ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น (อ่าน 42) 20 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 70) 17 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้องได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (อ่าน 65) 17 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 81) 17 พ.ค. 62
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 177) 21 ก.พ. 62
๔๒ ปี วิภาวดีรำลึก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านส้องได้ (อ่าน 160) 16 ก.พ. 62
กิจกรรมวันเด็กของนักเรียนโรงเรียนบ้านส้อง ณ เทศบาลเวียงสระ (อ่าน 180) 14 ม.ค. 62
งานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีระดับชาติ (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 203) 11 ม.ค. 62
มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวนักเรียน (อ่าน 166) 05 ธ.ค. 61
คณะกรรมตรวจนับนักเรียน โรงเรียนบ้านส้อง (อ่าน 205) 05 ธ.ค. 61
ปฏิญญาเกาะนกเภา (อ่าน 196) 04 ธ.ค. 61