ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการลดขยะจากแหล่งกำเหนิด
                เมื่อวันที่  14 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านส้องได้เข้าร่วมอบรมโครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้อง โดยคณะวิทยากรจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงสระ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,20:45   อ่าน 16 ครั้ง