ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย
 
         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านส้องได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้อง โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุริยา วรประดิษฐ์ ท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระในการเปิดงานดังกล่าว
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2563,20:25   อ่าน 87 ครั้ง