ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนบ้านส้อง
                 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษของโรงเรียนบ้านส้อง ในการนี้คณะครูโรงเรียนบ้านส้อง ได้ดำเนินการจัดสรรข้าวสารอาหารแห้งที่จำเป็นให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-5 จำนวน48คน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,19:40   อ่าน 15 ครั้ง