ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)
   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านส้อง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยประชุมชี้แจงขั้นตอนแนวทางการดำเนินงานการออกเยี่ยมบ้านและทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2563,15:35   อ่าน 21 ครั้ง