ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day การดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
  yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
      เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านส้องได้จัดกิจกรรม   big cleaning day โดยให้ความร่วมมือและการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ดำเนินการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดวัสดุอุปกรณ์ในอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบอาคารทุกอาคารทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน และได้แนะนำวิธีป้องกันการแพร่ระบาดให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,22:54   อ่าน 146 ครั้ง