ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านส้องได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ คุณติ๋มโฮมเสตย์ เกาะแรต อ.ดอนศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2563,23:32   อ่าน 41 ครั้ง