ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
       21 กุมภาพันธ์ 2563 นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ วังผาเมฆ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง และ หาดปากเมง อ.สิเกา จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,00:59   อ่าน 153 ครั้ง