ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
              20 กุมภาพันธ์ 2563 นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ อุทยานธรรมเขานาในหลวง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำลาด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,00:53   อ่าน 66 ครั้ง