ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะครูร่วมงาน
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านส้องเข้าร่วมงาน "วันวิภาวดีรังสิต" ประจำปี 2563 และนำนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยเข้าร่วมงาน เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายและรำลึกถึงคุณงามความดีแด่พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์  ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,18:31   อ่าน 22 ครั้ง