ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทอกเพลงบอก"
 
                 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านส้อง นำโดย นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง คณะครู และนักเรียน ได้ดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทอกเพลงบอก" โดยงบสนันสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ณ บ้านสวนคุณลองกอง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2563,18:18   อ่าน 15 ครั้ง