ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้การคิดเลขเร็ว ด้วยจินตคณิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

       
 

         เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านส้องได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเรียนรู้สู่งานอาชีพโรงเรียนบ้านส้อง กิจกรรมเรียนรู้การคิดเลขเร็ว ด้วยจินตคณิตหลักสูตร Brain Balancing สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากสถาบัน เบรนบาร์ลานซิ่ง 
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,21:42   อ่าน 47 ครั้ง