ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการใช้ Digital พัฒนาตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านส้องได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและเรียนรู้สู่งานอาชีพโรงเรียนบ้านส้อง กิจกรรมการใช้ Digital พัฒนาตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูวันวิสา  บุญช้าง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านช่องช้าง เป็นวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,09:41   อ่าน 40 ครั้ง