ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนร่วมกิจกรรมและรับทุนการศึกษางานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นักเรียนรับทุนการศึกษา "เรียนดี มีคุณธรรม" จากท่านนายอำเภอเวียงสระจำนวน 3 ราย และร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,11:29   อ่าน 71 ครั้ง