ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

           เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  โได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3 ราย 

โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2563,10:58   อ่าน 59 ครั้ง