ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กลุ่มเยาวชน Active Citizen Suratthani (แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านส้อง) ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการ

ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการ "การทอกเพลงบอก"

กลุ่มเยาวชน Active Citizen Suratthani (แกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านส้อง) ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการ "การทอกเพลงบอก" ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-5 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2562 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านส้อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิสยามกัมมาจล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,10:05   อ่าน 63 ครั้ง