ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา
เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา

     21-22 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคใต้ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,19:06   อ่าน 60 ครั้ง