ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ เข้าร่วมประชุมฯ ณ เทศบาลตำบลเวียงสระ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,18:58   อ่าน 62 ครั้ง