ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปี พ.ศ.2562


เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านส้องร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงสระ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านส้อง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,15:18   อ่าน 77 ครั้ง