ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การดำเนินงาน PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

การดำเนินงาน PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-16.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้องและคณะทำงานได้
การดำเนินงาน PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,09:14   อ่าน 66 ครั้ง