ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา วิภาวดีรีรังสิตพร้อมเกียรติบัตรทุนการศีกษามอบทุนการศึกษา วิภาวดีรีรังสิตพร้อมเกียรติบัตรทุนการศีกษา
                                                    วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
                 ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา วิภาวดีรีรังสิตพร้อมเกียรติบัตรทุนการศีกษา ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านส้อง จำนวน ๔ ทุน ดังนี้
     ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท ได้แก่
            ๑. ด.ช.ณัฐพงษ์ วิชิตแย้ม
            ๒. ด.ญ.วันวิสา หนูสีดำ
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
            ๑. ด.ญ.หนึ่งฤทัย รักชาติ
            ๒. น.ส.อรอนงค์ คงทน
                โรงเรียนบ้านส้องขอขอบคุณทางมูลนิธิวิภาวดีรังสิตที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,12:54   อ่าน 97 ครั้ง