ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับโล่รางวัล โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
                                                 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
       ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง พร้อมด้วย ครูพณัฐ สกุลณา และตัวเเทนนักเรียน2คน เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล โรงเรียนดนตรีไทย 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
      ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านส้องทุกคน ทุกภาคี เครือข่าย รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครองที่ขับเคลื่อนกิจกรรมดนตรีไทยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดผลสำเร็จเชิงประจักษ์
       ขอขอบคุณ ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ที่ให้การสนับสนุนและข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณ คุณครูรุ่งระวี เมฆไลย
ครูพาขวัญ จังอินทร์ และครูสุวิมล ปานเอียด ทีมงานสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2562,12:45   อ่าน 80 ครั้ง