ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมพิธีลงนามMouกับสถาบันอาชีวศึกษา ภารกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน
                                      วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
                ผอ.วุฒิไกร เลื่อนแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้อง ได้มอบหมายให้ ครูพัทยา บุญมาก
เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน   เข้า
ร่วมพิธีลงนามMouกับสถาบันอาชีวศึกษา ภารกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,18:47   อ่าน 35 ครั้ง