ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศการพัฒนาเด็กเรียนร่วม
                                                     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
         ขอบคุณ ศน.เฉลิมศรี ชูสุวรรณ ที่ให้คำแนะนำสิ่งดีๆ ในการพัฒนาเด็กเรียนร่วม  
และติดตามโครงการตามจุดเน้นของ สพป.สฎ.3  
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,18:42   อ่าน 39 ครั้ง