ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังสำหรับอาคารอเนกประสงค์
                                       วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
      ขอบคุณครูสุนันทา พงษ์พันธ์ 
ที่ประสานงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังสำหรับอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว และขอขอบคุณครูเตือนใจ บุญพา ที่สนับสนุน จำนวน 1 ตัว
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,18:41   อ่าน 37 ครั้ง